BMW
Contestant Name:
Kahren Arakelyan
Instagram: @
@outoffocusmedia
Car Information:
1986
BMW
635CSi